.jpg

Calidade de vida para enfermos de Alzheimer

 • Data inicio: 07/01/2021

 • Data fin: 15/01/2021

 • Duración: 30 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

Módulo 1: Un achegamento á enfermidade de Alzheimer 

 • Contextualización: incidencia, xenética, diagnóstico, prevención, factores de risco 

 • Fases do Alzheimer: etapas, clasificación e afectacións 

 • Alteracións cognitivas asociadas á enfermidade  

 

Módulo 2: Calidade de vida 

 • Calidade de vida 

 • A figura da persoa coidadora principal 

 • Comunicación 

 • Axudas técnicas 

 • Plan de atención a medida 

 

 Módulo3: Atención integral no fogar 

 • Atención sanitaria: hixiene,  úlceras por presión, mobilizacións e alimentación 

 • Atención psicosocial: comunicación positiva e alteración de condutas 

 • Posibles tratamentos e actividades 

 

Módulo 4: Actividades no fogar 

 • Estimulación cognitiva  

 • Adestramento das  ABVD