.jpg

Creación de cooperativas de traballo asociado

 • Data inicio: 07/01/2021

 • Data fin: 15/01/2021

 • Duración: 25 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

Módulo I 

 • Historia  do  cooperativismo 

 • Principios e valores  do  cooperativismo  

 • Cooperativas e Economía Social 

 • Que  é  unha cooperativa de  traballo e como funciona 

 • Lexislación aplicable 

 • Xeración de  emprego:  vantaxes e  inconvintes  

Módulo II 

 • Elaboración dous Estatutos:  contido mínimo 

 • Quénes son  as  persoas socias 

 • Dereitos e deberes dás  persoas socias  

 • Como se  goberna  unha cooperativa  

 • Réxime disciplinario 

 • Introduccion  á  contabilidade e distribución de beneficios 

 • Pasos para crear  unha cooperativa de  traballo 

 • Axudas e  ligazóns de interese