.jpg

Actividade física para persoas con discapacidade

 • Data inicio: 18/01/2021

 • Data fin: 29/01/2021

 • Duración: 25 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

 • Introdución. 

 • Actividade física  vs deporte. 

 • Concepto de actividade física e deporte adaptado. 

 • Conceptualización da discapacidade e os seus principais tipos e clasificacións: 

  • Discapacidade psíquica. 

  • Discapacidade física. 

  • Discapacidade sensorial. 

 • Participación das persoas con discapacidade en programas de actividade física e principais barreiras para o acceso os mesmos. 

 • Consideracións xerais para traballar con persoas con limitacións: 

  • Motoras. 

  • Auditivas. 

  • Visuais. 

  • Intelectuais. 

 • Principais efectos da práctica de actividade física na saúde: 

  • Beneficios físicos. 

  • Beneficios psicolóxicos. 

 • Pautas para realizar actividade física de maneira segura e saudable. 

 • Niveis da actividade física e o deporte adaptado: 

  • Deporte escolar. 

  • Deporte recreativo. 

  • Deporte terapéutico. 

  • Deporte competitivo. 

  • Deporte exclusivo e inclusivo. 

 • Modalidades e clasificacións dos deportes adaptados. 

  • Deportes para persoas con Parálise Cerebral. 

  • Deportes para persoas con Discapacidade Visual. 

  • Deportes para persoas con Discapacidade Intelectual. 

  • Deportes para persoas que usan Cadeira de Rodas. 

  • Deportes para persoas con outros tipos de Discapacidade.