.png

FORMACIÓN EN TEMPOS DE COVID

FÓRMATE DENDE A TÚA CASA

Plan de formación gratuito en colaboración co Concello de San Sadurniño

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Aprende a realizar a declaración da renda (35 horas)

Modalidade: Teleformación

Adquire os coñecementos necesarios para a correcta xestión e presentación de declaracións da renda con todo tipo de  casuística que se poida presentar e aprender e aclarar como funciona o IRPF, os trámites e as normas básicas. 

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Creación de cooperativas de traballo asociado

(25 horas)

Modalidade: Teleformación

Coñece importancia do cooperativismo como motor de xeración de riqueza e emprego, así como o desenvolvemento de conceptos, técnicas e ferramentas de funcionamento das empresas cooperativas.

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Motivación e desenvolvemento persoal.  Emprendemento (25 horas)

Modalidade: Teleformación

Motivar a actitude emprendedora naquelas persoas que desexen ou teñan unha idea de negocio para poder desenvolvela e coñecer se pode ser exitosa ou viable.

.jpg

Data de inicio 18/01/2021

Escaparatismo e imaxe de marca en redes sociais (30 horas)

Modalidade: Teleformación

Aprende as claves do mercado, dos consumidor e do proceso de compra, as técnicas e metodoloxías de publicidade e animación no punto de venda e a deseñar lineais e escaparates, así como a posicionar a túa marca no mundo dixital.

.jpg

Data de inicio 18/01/2021

Iniciación ao guión  (30 horas)

Modalidade: Teleformación

Coñecerás que é un guion, entender a súa utilidade na producción dunha obra audiovisual e saber levar a cabo o desenvolvemento do mesmo, dende o nacemento da idea ata a súa reescritura. 

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Trámites administrativos da vida diaria. Sede electrónica (20 horas)

Modalidade: Teleformación

Obtén as destrezas necesarias para efectuar os trámites administrativos e burocráticos máis habituais coa Administración Pública Electrónica con dilixencia, seguridade e eficiencia.

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Crea a túa propia tenda online  (35horas)

Modalidade: Teleformación

Comprender e manexar os procesos polos que se crea e xestiona unha tenda en liña con wordpress, woocommerce, plugins e extensións adicionais, sen necesidade de empregar unha linguaxe de programación

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Optimiza o teu curriculum e crea a túa marca persoal con Linkedin. (25 horas)

Modalidade: Teleformación

Optimizar o teu perfil en LinkedIn para mellorar a túa marca persoal, ampliar a túa rede de contactos, atopar ou cambiar de traballo, así coma mellorar a túa visibilidade profesional.

.jpg

Data de inicio 18/01/2021

Actividade física para persoas con discapacidade  (25 horas)

Modalidade: Teleformación

Coñece os principais conceptos relacionados coa discapacidade e o deporte adaptado, os efectos que este tipo de actividades teñen sobre a saúde das persoas, así como as principais actuacións a levar a cabo e as modalidades existentes en función das necesidades, gustos e aspiracións persoais.

mecanografía

Data de inicio 18/01/2021

Mecanografía  (20 horas)

Modalidade: Teleformación

A   mecanografía ten como obxectivo aprender o teclado, mostrando unha representación en pantalla das teclas con actividades de palabras soltas
para dominalo, ata traballar con textos curtos para repasar e adquirir velocidade e axilidade.

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Calidade de vida para enfermos de Alzheimer (30 horas)

Modalidade: Teleformación

Aprende cómo actuar para mellorar a calidade de vida dos pacientes con este tipo de demencia e a súa rede de apoio, tendo en conta a fase da enfermidade, factores que afecten á persoa enferma e os seus coidadores e familiares.

.jpg

Data de inicio 07/01/2021

Unha nova vida o teu vehículo. Limpeza de vehículos (10 horas)

Modalidade: Presencial

Aprende de forma práctica e profesional a lavar o exterior, descontaminar, limpar o interior e protexer coches, vehículos industriais, motos, etc. Reducindo os tempos de traballo con moitos trucos e recomendacións.

.jpg

Data de inicio 18/01/2021

Igualdade e linguaxe inclusiva e non sexista (20 horas)

Modalidade: Teleformación

Traballaremos conceptos básicos de igualdade de xénero e linguaxe inclusiva e non sexista para ter unha relación máis correcta coas persoas que nos rodean e promovendo así unha sociedade máis igualitaria.

.jpg

Data de inicio 18/01/2021

Mediación familiar e escolar  (15 horas)

Modalidade: Teleformación

Mediante esta acción formativa aprenderás a empregar a a mediación coma un instrumento para a resolución de conflitos tanto no ámbito familiar e escolar. 

Cuaderno en el escritorio

Data de inicio 18/01/2021

Ferramentas de calidade, orde e organización, para o fogar e o negocio  (20 horas)

Modalidade: Teleformación

Aprende a manter as áreas de traballo máis organizadas, seguras e limpas seguindo a filosofía da mellora continua e as ferramentas de calidade