.jpg

Mediación familiar e escolar

  • Data inicio: 18/01/2021

  • Data fin: 29/01/2021

  • Duración: 15 horas

  • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

  • Conceptos básicos, principios e características da mediación. 

  • A mediación como un instrumento para a resolución de  conflitos. 

  • Técnicas e  ferramentas para a mediación. 

  • Requisitos e principios da actuación dá  persoa mediadora. 

  • Modelos de familia e técnicas  na mediación familiar 

  • O conflito no ámbito escolar