.jpg

Motivación e desenvolvemento persoal. Emprendemento.

 • Data inicio: 07/01/2021

 • Data fin: 15/01/2021

 • Duración: 25 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

 • Persoa emprendedora. 

 • Idea de negocio. 

 • Estudo de mercado. 

 • Plan de márketing. 

 • Como facer un Plan de Empresa. 

 • Como realizar unha análise  DAFO. 

 • Coñecer as formas xurídicas. 

 • Coñecer as axudas e/ou subvencións.