Cuaderno en el escritorio

Ferramentas de calidade, orde e organización para o fogar e o negocio

 • Data inicio: 18/01/2021

 • Data fin: 29/01/2021

 • Duración: 20 horas

 • Modalidade: Teleformación

CONTIDOS

 • Concepto de Calidade 

 • A contorna da calidade  

 • Beneficios da aplicación no espazo de traballo dun sistema de calidade. 

 • A mellora continua 

 • Ferramentas de mellora continua 

 • As 5s como ferramienta de mellora continua 

 • Distintas fases das 5s : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke